Vital Differences® er et dialogværktøj, der kan bruges til udvikling af strategi, af ledergrupper og af medarbejderes kompetencer.

I hverdagens samarbejde er man ikke tilstrækkeligt opmærksom på, at kolleger og samarbejdspartnere har andre forventninger og bidrag end én selv. Spillet hjælper til at se sig selv udefra.

Formålet med Vital Differences® er at forandre deltagernes forståelse af sig selv og deres omgivelser og give værktøj til effektivt samarbejde på tværs af forskelle. Det sker gennem spillets udfordrende spørgsmål, samt gennem arbejdsbogen, som giver hver deltager redskaber at arbejde videre med.

Vital Differences® er udviklet af Elisabeth Plum, mag.art. i kultursociologi. Som organisationskonsulent har hun i årevis hjulpet virksomheder med fusioner, tværfagligt samarbejde, mangfoldighedsledelse, tværnationalt samarbejde og teambuilding. Hun er hovedforfatter til bogen Kulturel Intelligens fra 2007. Spillet Vital Differences® er frugten af mange års praktiske erfaringer og teoretiske overvejelser.