Vital Differences® udvikler deltagernes interkulturelle kompetencer i bred forstand. Et mere effektivt samarbejde på tværs af forskelle giver større videndeling, hurtigere reaktionstid og bedre resultater på tværs af faggrænser, nationaliteter, arbejdsfunktioner og personligheder.

Vital Differences® får deltagerne til at se med nye øjne på egne og de andres ressourcer, og det giver større gensidig tillid. Udbyttet kan være større trivsel og mere nytænkning.

Bliv inspireret af nedstående tre cases. Her finder du eksempler på hvordan Vital Differences® bruges i en ledergruppe, en projektgruppe og en afdeling i en globale virksomhed.